Studijní informace podle vyučovaných předmětů na stránce ústavu

Studijní programy - Bakalářské studium
Bakalářský studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Obor Dentální hygienistka
II. úsek studia
Povinné předměty
Obor Veřejné zdravotnictví - kombinovaná forma
I. úsek studia
Povinné předměty
III. úsek studia
Obor Veřejné zdravotnictví
I. úsek studia
Povinné předměty
III. úsek studia
Studijní programy - Magisterské studium
I. cyklus - Základní biomedicínské vědy (I. a II. úsek studia)
I. úsek studia
Povinné předměty
III. cyklus - Klinická příprava (V. a VI. úsek studia)