Principy medicíny založené na důkazech a základy vědecké přípravy

Kurz Principy medicíny založené na důkazech a základy vědecké přípravy je pořádán s cílem poskytnout zájemcům systematickou výuku základů Evidence-Based Medicine (medicíny založené na důkazech). Byl vytvořen za účelem naučit studenty - budoucí lékaře základním dovednostem v získávání, interpretování a prezentaci informací, nebo tyto dovednosti rozšířit. Rovněž je jeho cílem přinést určitý vhled do vědy a s ní spojených témat. Kurz je na naší fakultě ojedinělý a téma velmi aktuální, a proto jej doporučujeme všem studentům. Užitečný může však být i pro již vystudované lékaře či studující jiné obory.

Kurz pro příští rok z organizačních důvodů vypsán není.

Handouty

Díky aktivitě vyučujících jsou volně k dispozici zpracovaná témata ve formátu PDF k většině témat kurzu.

Principy kurzu

Kurz vzešel ze studentské iniciativy a ochotné podpory vyučujících. Zaměřuje se hlavně na triádu vyhledat informace (články) - kriticky je zhodnotit a pochopit, co znamenají - prezentovat. Zároveň má nabídnout letmý vhled do vědy, protože její plody lékaři používají a je tedy pro ně užitečné vědět, jak vznikají. Byli bychom rádi, kdyby se skrze intenzivní zpětnou vazbu vyvinul takový kurz, který bude co nejvíce odpovídat nárokům na základní znalosti v rámci medicíny založené na důkazech, které klade na lékaře dnešní medicína.Kurz je poměrně krátký a nabízí v některých oblastech pouze základní či mírně pokročilé znalosti, v závislosti na zájmu je však otevřen i rozšíření.

Chcete-li nám napsat jakoukoli připomínku nebo námět ke kurzu, učiňte tak prosím na e-mail ebm.lf3@seznam.cz .27. 5. 2012