Výuka

Ústav imunologie zajišťuje výuku imunologie a imunopatologie pro všechny studijní obory  a programy.  V magisterském studiu se podílí v 1. ročníku na výuce Modulu Buněčné základy medicíny, ve 3. ročníku na výuce předmětu Mikrobiologie, imunologie a obecná infektologie a ve 4.ročníku na výuce v Modulu IIC Poruchy imunity. V bakalářských programech zajištuje výuku imunologie pro 1. a 2. ročníky.Všechny výukové informace a studijní materiály Ústavu imunologie již byly ze starých stránek převedeny do nových.

Na stránce Ústavu imunologie je uveden v podmenu Informace a studijní materiály  seznam předmětů ve stromové struktuře podle studijních program§ a curricula, ve kterých Ústav imunologie zajišťuje nebo se podílí na výuce. Studijní materiály a další výukové informace (otázky, syllaby, literaturu) hledejte přímo podle studijního programu a předmětu. Vystavené informace se zobrazí po kliknutí na konkrétní předmět.

Kompletní informace k celé výuce, studijní materiály, otázky, termíny naleznete též  v menu Studium - studijní obor - Studijní materiály - přímo pod konkrétním vyučovaným předmětem - definovaného podle SIS.

12. 10. 2011