Home > IT > Telefony > Manuál k telefonu Polycom VVX-310

Manuál k telefonímu přístroji Polycom VVX 310

Kompletní uživatelský manuál k telefonu (v angličtině) naleznete ZDE.


Základní popis přístroje

polycom
 • 6 tlačítek kolem displaye slouží k vybrání linky (u vícelinkového nastavení), popřípadě je možné ostatním tlačítkům přiřadit rychlou volbu na volání určitého čísla (viz. dále)
 • 4 tlačítka pod displayem umožňují nové volání (New Call), nastavení přesměrování (Forward) a nastavení nepřítomnosti (DND)
 • Ikona „domečku“ slouží k návratu na úvodní obrazovku a vstup do menu přístroje
 • 4-směrové tlačítko umožňuje zobrazení seznamu zmeškaných, přijatých, volaných a oblíbených čísel
  • šipka nahoru - Seznam oblíbených kontaktů
  • šipka doprava - Volaná čísla
  • šipka dolů - Zmeškané hovory
  • šipka doleva - Přijaté hovory
 • Tlačítko s obrázkem reproduktoru slouží pro zapnutí hlasitého odposlechu
 • Přeškrtnutý mikrofon na tlačítku vpravo dole umožní vypnutí mikrofonu (volaná strana Vás neuslyší)
 • Kolébkové tlačítko pod číselníkem slouží k nastavení hlasitosti vyzvánění a během hovoru je možné nastavit hlasitost sluchátka

 


Melodie a hlasitost vyzvánění

 • Telefon umožňuje výběr melodie vyzvánění, tuto možnost najdete v Menu, pod položkou Settings → Basic → 5 Ring Type
 • Šipkou nahoru či dolů se posouváte v nabídce, tlačítkem Play přehrajete melodii, tlačítkem Select melodii vyberete, pro návrat stisknete tlačítko Back nebo Home/Menu 
 • Hlasitost vyzvánění lze nastavit na domácí obrazovce pomocí kolébkového tlačítka pod číselníkem 
 • Stejným tlačítkem se nastavuje hlasitost sluchátka/reproduktoru během hovoru

 Příchozí hovor

 • Příchozí hovor je graficky zobrazen viz. obrázek
 • Zvednutím sluchátka přijmete hovor, pokud stisknete se zavěšeným sluchátkem tlačítko Answer nebo tlačítko s obrázkem reproduktoru, přijmete hovor jako hlasitý odposlech
 • Stisknutím tlačítka Reject (Odmítnout) odmítnete hovor
 • Tlačítkem Forward (Přesměrovat) přesměrujete hovor na zadané číslo

Zmeškaný hovor

 • Informace o zmeškaných hovorech se zobrazuje v pravém horním rohu (střídá se s aktuálním datem, popřípadě s informací o DND)
 • Po stisknutí „šipky dolů“ na hlavní obrazovce se zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů, pomocí tlačítek pod displayem můžete na kontakt zavolat (Dial), zobrazit podrobnější informace o ztraceném hovoru (Info), přepnout mezi seznamy hovorů (Type), pomocí tlačítka More se zobrazí další volby a to Clear (Vymazat) pro vymazání všech zmeškaných hovorů a Sort (Seřadit) pro nastavení řazení hovorů

Adresář (Directory)

 • V menu přístroje pod položkou Directory je možné zobrazit seznam všech telefonních čísel (Contact Directory)
 • V adresáři je možné vyhledávat (Search), pomocí tlačítka Dial je možné na kontakt zavolat
 • Stisknutím tlačítka Info se zobrazí informace o kontaktu

Nerušit (DND - Do Not Disturb)

 • Funkce Nerušit (DND) slouží k vypnutí oznámení hovoru, volající osoba uslyší obsazovací tón
 • Po zapnutí této funkce se změní ikonka u názvu linky a v pravém horním rohu se objeví stejná ikona (viz. obrázek)
 • Hovor se zobrazí jako zmeškaný

Přesměrování (Forward)

 • Stisknutím tlačítka Forward pod displayem nebo volbou Forward v menu přístroje se dostanete do nabídky, která umožňuje nastavení přesměrování pro 3 různé situace.
 • Po zapnutí přesměrování se u ikony přesměrované linky zobrazí šipka (symbol přesměrování)
 • V závorce za typem přesměrování je uveden aktuální stav, Disabled (Zakázáno) nebo Enabled (povoleno)

  Always (Vždy)

  • Zapnutím této možnosti nastavíte přesměrování všech příchozích hovorů na dané číslo.
  • Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)
  • Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)

  No Answer (Když neodpovídá)

  • Tato volba slouží k přesměrování na zadané číslo po určitém počtu zazvonění.
  • Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat, počet zazvonění před přesměrováním (Forward After Rings) a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)
  • Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)

  Busy (Při probíhajícím hovoru)

  • Poslední typ přesměrování se využije v případě, že se Vám snaží někdo dovolat během probíhajícího hovoru
  • Zadáte pouze číslo, na které budete chtít telefon přesměrovat a potvrdíte tlačítkem Enable (Povolit)
  • Zrušení přesměrování se nastavuje stejně jako povolení, pouze na konci se stiskne tlačítko Disable (Zakázat)

Přenos (Transfer) probíhajícího hovoru

 • Pokud potřebujete přesměrovat probíhající hovor na jinou telefonní linku, stiskněte tlačítko Transfer
 • Volajícímu se v telefonu ozve hudba a vám se na displayi telefonu zobrazí vytáčecí obrazovka, zadejte telefonní číslo, na které chcete hovor přenést
 • S osobou, na kterou hovor přenášíte, můžete nyní mluvit, aniž by vás človek na čekající lince slyšel. Hovor spojíte opětovným stiskem tlačítka Transfer
 • Můžete zavěsit sluchátko

FAQ

 • Chci volat linku na fakultě/FNKV-X
  Na číselné klávesnici vytočte 4 místné číslo linky a vyčkejte na spojení. Pokud se po zadání z klávesnice nezačně číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send
 • Chci volat linku ve FNKV
  Na číselné klávesnici vytočte předvolbu 38 a hned za ní číslo linky ve FNKV. Mezi volbou 38 a linkou nevyčkávejte na tón od ústředny. Pokud se po zadání z klávesnice nezačně číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send
 • Chci volat do veřejné telefonní sítě
  Na číselné klávesnici vytočte 9-ti místné číslo veřejné sítě. Nevytáčejte před vlastním číslem 0. Pokud se po zadání z klávesnice nezačně číslo samo vytáčet, stiskněte tlačítko Send
 • Chci přijmout příchozi hovor
  Zvedněte sluchátko a hovořte. Také můžete stitknout tlačítko hlasitého telefonu, nebo můžete stisknout tlačítko pod nápisem Answer na displeji.
 • Chci odmítnout příchozí hovor
  Jestliže na displeji vidíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko pod nápisem Reject na displeji.
 • Chci přijmout hovor na hlasitý telefon
  Jestliže na displeji vidíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko hlasitého telefonu. Po aktivaci se rozsvítí zeleně. Pokud máte zvednuté sluchátko, můžete se mezi hlasitým telefonem a hovorem přes sluchátko přepínat i v průběhu hovoru.
 • Mám telefon s více linkami a chci volat ze své linky
  Vyzvedněte sluchátko. Stiskněte tlačítko vedle Vašeho jména na displeji telefonu. Tlačítko se rozsvítí zeleně a uslyšíte linku ve sluchátku. Nyní můžete vytočit číslo.
 • Kolegovi zvoní telefon, hovor chci vzít na svém telefonu
  Na telefonu při zavěšeném sluchátku zadejte **cislo_linky . Příklad, kolega má linku 2250 a zvoní mu telefon, zadejte **2250.

15. 5. 2014