Přístup k počítačům

Počítačová učebna pro postgraduální studenty (6. patro – Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky) – na vyžádání, bez obsluhy, přístup na Internet

  • počet počítačů: 20
  • přístup: mimo výuku denně, kromě sobot a nedělí

Počítačová učebna Ústavu farmakologie (5. patro místnost č. 524) – na vyžádání, bez obsluhy, přístup na Internet

  • počet počítačů: 16
  • přístup: mimo výuku denně, kromě sobot a nedělí

Počítačová učebna Ústavu normální, klinické a patologické fyziologie na Karlově

  • počet počítačů: 4
  • přístup: mimo výuku denně, kromě sobot a nedělí

Volně přístupná počítačová stanice pro digitalizaci, se skenerem a vypalovačkou, včetně přístupu na Internet

  • přístup v knihovně SVI v době otevíracích hodin

21. 8. 2013