Home > IT > Kde hledat pomoc

Správa a kontakty

Kompetence a rozdělení pracovních aktivit pro oblast výpočetní techniky a informačních systém.

 

Oblasti spravované Výpočetní střediskem

 • Počítačová síť
 • Správa serverů a datových úložišť
 • Bezdrátový WiFi přístup na internet EDUROAM
 • Počítačová učebna 523, PC v posluchárnách
 • Webové stránky fakulty
 • Tiskový a kopírovacího systém pro studenty SafeQ - správa serveru a podpora pro uživatele
 • Poštovní server pro zaměstnance a studenty
 • Centrální autentizační služba UK (CAS) - administrace za 3. LF, řešení problémů s přihlašováním
 • Studijní informační systém (SIS) a systém Uchazeč - administrace za 3. LF
 • Elektronický rozvrh 3. LF pro 5. ročník
 • Telefonní ústředna
 • Kartový systém a kontrola vstupu
 • Kamerový systém
 • Podpora uživatelů a koncových stanic
 • Nákupy hardware a licencí
 • Programování a provoz informačních systémů:
  • Výuka - rodné listy či koordinátoři - program na popis výukových jednotek
  • Dotazník PN - pracovní náplně učitelů
  • Termíny - přehled termínů zkoušek mimo (ale i ve) zkušební období
  • Učebny - databáze učeben
  • UTV - hodiny: přihlašování k hodinám tělesné výchovy
  • UTV - kurzy: přihlašování ke kurzům ústavu tělesné výchovy
  • Smlouvy - evidence smluv
  • Stáže FNKV - evidence studentů a jejich přístupů k aplikaci UNIS
  • Poplatky - poplatky zahraničních studentů

Nahlašování problémů, požadavků na Výpočetní středisko

Pro nahlašování požadavků a problémů primárně slouží helpdeskový systém na adrese https://svt.lf3.cuni.cz/cpu

V případě potřeby můžete kontaktovat přímo zaměstnance Výpočetního střediska

Oblasti spravované Střediskem vědeckých informací (SVI)

 • Elektronické zdroje (EZB), vzdálený přístup k elektronickým zdrojům (Onelog) - Středisko vědeckých informací - Miroslava Plecitá, místnost č. 532
 • Knihovnický systém Aleph - Středisko vědeckých informací - Oldřiška Jonáková, místnost č. 110
 • Digitální repozitář UK - digitální archiv vysokoškolských kvalifikačních prací - Digitool - Středisko vědeckých informací, PhDr. Martina Hábová (547)
 • INIS - VERSO - granty a projekty - datová podpora (Jaromír Chlapec - granty a projekty místnost č. 239
 • OBD - evidence publikací -  technická podpora PhDr. Martina Hábová (SVI místnost č. 547),  a PhDr. Vladimír Musil - publikace, místnost č. 519)

18. 11. 2016