Home > IT > Download > Loga

Znaky 3. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy v Praze

 Informace o nakládání se znakem 3. lékařské fakulty

Zásady používání a ochrany loga 3. LF UK v Praze jsou definovány směrnicí děkana č. 2009/2, která je k dispozici po přihlášení.

 

Informace o nakládání se znakem Univerzity Karlovy

Akademický senát UK na svém zasedání dne 24. května 2013 přijal Změnu Statutu UK (viz Úplné znění Statutu, http://www.cuni.cz/UK-5305.html). Tato změna byla registrována MŠMT dne 18. června 2013 (účinnost od 1. července 2013) a týká se Znaku univerzity, znaku fakult a dalších součástí. Zároveň AS UK schválil Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku UK. Na webu UK bylo zveřejněno Opatření rektora č. 17/2013 - Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku UK (viz http://www.cuni.cz/UK-5312.html). Toto opatření nabylo účinnosti dne 15. července 2013.

Přehled všech materiálů týkajících se užívání loga UK:

A) Materiály projednané a schválené AS UK dne 18. ledna 2013

  1. Zásady používání a ochrany znaku univerzity - s účinností od 1. března 2013 http://www.cuni.cz/uk-4594.html
  2. Příloha č. 1 O Statutu UK - s účinností od 1. března 2013 http://www.cuni.cz/uk-4818.html, resp. zde: http://www.cuni.cz/UK-5162.html

B) Materiály projednané a schválené AS UK dne 24. května 2013

  1. Změna Statutu UK (článek 62 a 62a) - s účinností od 1. července 2013 http://www.cuni.cz/UK-5305.html
  2. Opatření rektora č . 17/2013 - Pravidla pro jednotné způsoby grafického užíváni znaku UK - s účinností od 15. července 2013 http://www.cuni.cz/UK-5312.html, resp. zde: http://www.cuni.cz/UK-5312-version1-or072013priloha.pdf

 

Znaky ke stažení

 

15. 1. 2014Znak 3. LF UK - černobíléepspdfpicwmf

15. 1. 2014Znak 3. LF UK - barevnéepspdfpicwmf

15. 1. 2014Znaky Univerzity Karlovy v Praze

15. 1. 2014