Výuka

Aplikace Výuka (rodné listy) slouží k popisu výuky každého evidovaného předmětu pomocí jeho jednotlivých výukových jednotek. Na každou výukovou jednotku mohou být napojeny další informace -> výukové materiály, vyučující dané výukové jednotky, studentské otázky, evaluace výuky, atd. Aplikace výuka má učitelskou (převážně) editační a studentskou (převážně) prohlížecí část.

Umístění: http://vyuka.lf3.cuni.cz

Manuál: zde

Dotazník PN

Aplikace Dotazník PN (Dotazník pracovních náplní) slouží k záznamu odučených hodin (A1-A4), evidenci vedení závěrečných prací (A5) a počtu zkoušených studentů (A6) každého zaměstnance fakulty. Aplikace Dotazník PN má dvě uživatelská rozhranní – rozhranní pro učitele, každý uživatel s tímto oprávněním má přístup pouze k datům pro svou osobu; – rozhranní pro vedoucí pracovníky, uživatelé s tímto oprávněním mají přístup k datům všech zaměstnanců daného pracoviště.

Umístění: http://docent.lf3.cuni.cz/dotaznik-pn

5. 3. 2013