IT služby

Aktuality

9. 7. 2014 Používání počítačů s Windows XP

8. dubna 2014 přestala společnost Microsoft podporovat operační systém Windows XP. Od tohoto data tak už nevznikne pro tento systém žádná aktualizace ani bezpečnostní záplata. Pokud není možnost okamžitě přejít na novější operační systém (přeinstalací PC nebo pořízením nového PC), tak je zapotřebí při používání počítačů s Windows XP dodržovat určitá bezpečnostní opatření.

více zde
9. 5. 2014 Přechod na VoIP telefonii

V návaznosti na dokončení rozmisťování nových telefonních přístrojů, které probíhalo v minulých dnech v budově děkanátu, SZU-19, FNKV-X a Ke Karlovu 4 bychom Vás rádi informovali o finálním přechodu na VoIP telefonii, který se uskuteční v průběhu pátku 9.5.2014 v rozmezí 10.00 až 15.00. V této době dojde k přenosu všech telefonních čísel ze staré telefonní ústředny na novou a tím k plnému zprovoznění nových telefonů. Stará telefonní ústředna bude následně odpojena a tím dojde k „ohluchnutí“ starých telefonů. V příštím týdnu pak budou staré telefony postupně staženy pracovníky výpočetního střediska a bude připraven jejich hromadný odpis a likvidace.

více zde
2. 5. 2014 Šíření informací

Chcete-li informovat o akcích pořádaných na 3. LF UK ostatní fakulty UK, pošlete svůj příspěvek na adresu media@lf3.cuni.cz, informace bude šířena interním univerzitním "kanálem".

více zde
23. 4. 2014 Rekonstrukce telefonní ústředny a výměna telefonních přístrojů

Vážení zaměstnanci, v souvislosti s rekonstrukcí telefonní ústředny 3.LF UK bude v období od 24.4.2014 probíhat postupné rozmisťování nových telefonních přístrojů. Postupně navštíví pracovníci výpočetního střediska každé místo, kde se aktuálně nachází telefonní přístroj a umístí na stejné místo nový telefonní přístroj. Starý telefonní přístroj zůstane, pro tuto chvíli, zachován na svém místě a ani jeho funkčnost nebude nijak omezena. Nový telefonní přístroj nebude, opět pro tuto chvíli, funkční pro jiná volání než na ostatní, již rozmístěné, nové telefonní přístroje. Po dokončení rozmisťovacích prací a všech technologicko-smluvních procedurách dojde v určitý den k odpojení starých telefonních přístrojů a jejich odstranění. O přesném termínu přechodu ze starých na nové telefonní přístroje budete s dostatečných předstihem informováni. Odstranění starých telefonních přístrojů bude provedeno opět pracovníky výpočetního střediska. Prosíme Vás proto o maximální flexibilitu a vstřícnost při přístupu na vaše pracoviště.

více zde
25. 3. 2014 Konec podpory operačního systému MS Windows XP

Dne 8.4.2014 bude ze strany výrobce ukončena podpora operačního systému MS Widnows XP (více viz http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/end-support-help). Žádám proto všechny uživatele tohoto operačního systému z řad zaměstnanců fakulty aby neprodleně kontaktovali výpočetní středisko 3. LF UK na emailu vypocetni@lf3.cuni.cz nebo na telefonu 267 102 253.

více zde
20. 11. 2013 Upozornění na podvodné e-maily

V poslední době se objevilo několik poměrně věrohodně formulovaných emailů (dva příklady níže) snažících se vylákat z Vás osobní údaje popřípadě kliknout na odkaz v emailu a následně vyplnit formulář na webových stránkách (opět s Vašimi osobními údaji). Jedná se o podvodné emaily (tzv. phishing - vice info http://cs.wikipedia.org/wiki/Phishing), na takového emaily nijak nereagujte, na odkazy naklikejte, pokud takový email obsahuje přílohu tak tuto neotvírejte - email smažte. Obecně - do emailu NIKDY nepište hesla, nebo jiné osobní identifikační údaje (rodné číslo, číslo občanského průkazu atp.), v případě webových stránek (formulářů atp.) které Vás vyzývají k zadaní takových údajů si vždy zkontrolujte webovou adresu (URL) stránky na které se formulář nachází. V případě pochybností o pravosti emailu, nebo formuláře neváhejte kontaktovat výpočetní středisko 3.LF UK.

více zde
23. 10. 2013 Nasazení nové verze SIS modulu Termíny zkoušek – vypisování 2

Rektorát UK oznámil (v případě, že nenastanou žádné neočekávané události) nasazení nové verze ‚Termínů zkoušek – vypisování 2‘ na pátek 25. 10. 2013. Modul bude plnit stejnou funkcionalitu jako jeho předchůdce, pouze ovládání bude lehce odlišné. Stručný popis hlavních změn je součástí dokumentu Termíny zkoušek 2

více zde
9. 10. 2013 Pravidla užívání znaku Univerzity Karlovy

Akademický senát UK na svém zasedání dne 24. května 2013 přijal Změnu Statutu UK (viz Úplné znění Statutu, http://www.cuni.cz/UK-5305.html). Tato změna byla registrována MŠMT dne 18. června 2013 (účinnost od 1. července 2013) a týká se Znaku univerzity, znaku fakult a dalších součástí. Zároveň AS UK schválil Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku UK. Na webu UK bylo zveřejněno Opatření rektora č. 17/2013 - Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku UK (viz http://www.cuni.cz/UK-5312.html). Toto opatření nabylo účinnosti dne 15. července 2013. Další informace a loga ke stažení naleznete v detailu aktuality.

více zde
2. 10. 2013 Nabídka výhodných tarifů O2 pro zaměstnance a studenty 3. LF v rámci zaměstnaneckého programu Bonerix

Na základě spolupráce Univerzity Karlovy v Praze se společností Telefónica O2 mohou studenti a zaměstnanci 3. lékařské fakulty a jejich blízcí využívat O2 zaměstnanecký program. Hlavní výhody programu jsou Tarif Maxi s neomezeným voláním po celé ČR a 200 SMS za 495 Kč, tarif Mini za 1 Kč, kdy zákazník platí pouze za to, co skutečně spotřebuje, nabídky může využít až 6 rodinných příslušníků nebo známých, vstup do programu je možný od jakéhokoliv operátora se zachováním čísla (v případě O2 i včetně původního závazku), volání v programu a na služební mobilní čísla fakulty za 1,- Kč, nebo zdarma (při aktivním balíčku SPOLU za 30,- Kč /měsíc).

více zde
17. 4. 2013 Upgrade firmware u síťových zařízení pro bezdrátovou síť Eduroam

Ve středu 17.4. mezi 13:15 a 13:50 hod. byl proveden upgrade firmware na síťových zařízeních značky Ruckus, které slouží pro bezdrátové připojení k internetu Eduroam. Po dobu upgrade byla síť nedostupná. Upgrade byl proveden především kvůli odstranění bezpečnostních chyb, zvýšení výkonu a datové propustnosti, zvýšení kompatibility z bezdrátovými zařízeními a zvýšení stability. S problémy s připojením se nadále obracejte na pracovníky Výpočetního střediska.

více zde
12. 2. 2013 Informační materiál pro práci se systémem Dotazník pracovních náplní

v podatelně je v této době distribuován materiál sloužící jako manuál pro evidenci výukové zátěže učitelů identifikující reálné časové vytížení jednotlivých akademických pracovníků. Je určen přednostům všech ústavů a klinik, vedoucím kabinetů, kateder a center. Materiál obsahuje rovněž průvodní dopis pana děkana. Dovolujeme si tedy požádat zástupce všech těchto organizačních jednotek, aby si materiál co nejdříve v podatelně fakulty vyzvedli. Provozní doba podatelny k vyzvednutí: 7,00 – 15,30 hodin denně. Podle informace MUDr. Tomáše Kostrhuna, vedoucího Výpočetní techniky, mají všichni pracovníci umožněn přístup do systému.

více zde
19. 11. 2012 Migrace redakčního systému na novou verzi OpenCMS 8.0.4

Z důvodu plánované migrace redakčního systému na novou verzi OpenCMS bude znepřístupněna editace stránek. Editační rozhraní webových stránek www.lf3.cuni.cz bude nedostupné od pondělí 19.11.2012 16:00 hod. do úterý 20.11.2012 odpoledních hodin.

více zde
5. 10. 2012 Upgrade antivirového programu na Eset Endpoint Antivirus verze 5.0.2126

V následujících týdnech bude postupně probíhat na vašich počítačích automatizovaný upgrade antivirového programu ESET NO32 Antivirus na novou verzi s číslem 5. Týká se to počítačů, které mají nainstalovaný a na Výpočetním středisku zaregistrovaný fakultní antivirový program ESET NOD32 Antivirus verze 4.2 a vyšší. Po provedení upgrade bude počítač vyžadovat restart. U verzí nižších než 4.2 automatický vzdálený upgrade není možný a upgrade se musí provést lokálně pracovníky Výpočetního střediska. Dochází též ke změně pojmenování antivirového programu - nyní se produkt jmenuje Eset Endpoint Antivirus. Mění se také grafické rozhraní programu a stavové ikonky v hlavním panelu Windows.

více zde
13. 9. 2012 Aktualizace personálních a kontaktních dat pro elektronickou Karolinku 2012/2013

Prosíme přednosty a sekretářky o kontrolu personálních dat za své pracoviště a opravu případně doplnění kontaktních údajů na pracovníky, případně své PGS studenty. Je možné také přidávat externí spolupracovníky. Dále prosíme příslušné pracovníky děkanátu o kontrolu údajů za svá pracoviště, kontrolu personálního obsazení komisí, akademického senátu, vědecké rady a dalších statutárních orgánů.

více zde
24. 2. 2012 Rekonstrukce HW vybavení serverovny a síťového připojení

Vážení uživatelé počítačových systémů. Ve spolupráci s externí firmou bude od pondělí 27.2.2012 prováděna druhá etapa rekonstrukce serverů a síťové infrastruktury v serverovně fakulty. Předpokládané ukončení prací je v úterý 28.2. Podrobnosti jsou uvedeny dále v aktualitě. O případných změnách zde budeme informovat.

více zde
9. 9. 2011 Změna certifikátu pro bezdrátovou síť Eduroam

Vážení uživatelé bezdrátové sítě Eduroam. 18.8.2011 došlo ke změně certifikátu na rektorátním radius serveru a 9.9.2011 na serveru fakultním. Tato změna se projeví ve většině případů zobrazením žádosti o ověření certifikátu serveru. Toto ověření je třeba potvrdit (schválit) jinak bude uživatelské heslo odmítnuto a připojení k síti eduroam nebude úspěšné.

více zde
7. 9. 2011 Upgrade fakultního poštovního serveru 8.9.2011

Na základě rozhodnutí vedení fakulty bude mít od 8.9.2011 každý zaměstnanec oficiální fakultní e-mailovou adresu. Ve čtvrtek dne 8.9.2011 po 9:00 hod dojde proto k přechodu na nový poštovní server. Oficiální fakultní mailovou adresu budou mít nyní všichni zaměstnanci fakulty i ti, kteří do této chvíle používali pro pracovní účely soukromé nebo nemocniční adresy. Upgrade se dotýká ale i všech stávajících uživatelů, kteří již nějakou fakultní e-mailovou mají a používají. Mění se totiž způsob přihlašování, názvy serverů a zabezpečení přenosu dat. V detailu aktuality naleznete podrobné informace a návody na přenastavení poštovních programů.

více zde
3. 9. 2010 Problém s aktualizacemi ESET NOD Antivirus číslo 5417, 5418 a stabilitou Windows

Během čtvrtka 2. září 2010 byly vydány aktualizace, které mohly způsobit nestabilitu operačního systému Windows. Konkrétně šlo o aktualizace 5417 a 5418, které obsahovaly chybu. Chyba se projevila až během aktualizace na vyšší verzi. K problémům tak může dojít při update z verze 5417 na 5418, ale taktéž z 5418 na 5419. Řešení problému čtěte dále.

více zde
29. 3. 2010 Nedostupnost serverů OLD a KOCKA 1. - 2. 4. 2010

Ve dnech 1. a 2. dubna (čtvrtek a pátek) bude ve spolupráci s externí firmou testován převod stávajících serverů na nový hardware. V těchto dnech bude omezena dostupnost těchto serverů a služeb na nich běžících.

více zde
25. 3. 2010 Informace o stavu propojení sítí FNKV a 3. LF

V současné době se dokončují technické úpravy síťové infrastruktury, která umožní vzájemné fyzické propojení počítačových sítí fakulty a FNKV. To konečně umožní plánované oddělení správy fakultních počítačů ve FNKV. Činíme tak jednak proto, aby byly jasně definované kompetence a odpovědnost za správu těchto počítačů a také proto, aby počítače, které nepotřebují přístup do informačního systému FNKV, mohly mít neomezený přístup do internetu, univerzitní sítě, databázím a mohly je tak jejich uživatelé naplno využívat pro akademickou činnost a výzkum. Počítače budou rozděleny do dvou skupin.

více zde
archiv aktualit