• O nás
  • Informační systémy - provozované či zajišťované SVI

Informační systémy - provozované či zajišťované SVI

Knihovnicko-informační systémy, aktualizované pracovníky SVI


  • Knihovnicko-informační systém Aleph, modul Katalog, modul Výpůjčky - součást Centrálního knihovnicko-informačního systému UK

  • Elektronická knihovna časopisů 3. LF (EZB)

  • Vzdálený přístup k elektronickým zdrojům - EZProxy

  • Meziknihovní výpůjční služby (systém MEVYS)

  • Přístupy k databázím a elektronickým zdrojům - portál PEZ

  • Expertní systém pro vědu a výzkum, modul Publikace a Granty (OBD, VERSO) - technická a datová správaPoslední změna: 28. prosinec 2018 17:21 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám