Povinné údaje pro evidenci k publikaci

Povinné údaje pro evidenci k publikaci, potřebné údaje pro správné citování dle ČSN - příklady vybraných dokumentů.


ĆLÁNEK V ČASOPISE:


 • Všichni autoři článku v pořadí jak jsou v článku uvedeni - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.

 • Rok vydání publikace

 • Jazyk, ve kterém je článek napsán

 • Název článku v originále

 • Překlad názvu článku do angličtiny u článků v českém jazyce

 • Název časopisu (vybírejte z číselníku OBD - pak se dosadí další údaje - vydavatel, ISSN, pokud časopis v číselníku není, uveďte i ISSN), ročník časopisu, číslo, strany od - do (tak jak je uvedeno v dokumentu)

 • Typ článku - původní, přehledový, apod.

 • Případně www link na článek


CELÁ KNIHA


 • Všichni autoři monografie  v pořadí jak jsou v uvedeni na titulním listě - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.

 • Rok vydání monografie

 • Jazyk, ve kterém je monografie napsána

 • Název monografie, včetně případného podnázvu (Zápisuje takto: Název: Podnázev)

 • Překlad názvu monografie do angličtiny u monografií v českém jazyce

 • Edice a číslo svazku (je-li)

 • Pořadí a druh vydání publikace (příklad 2. uprav. vyd, 3. ed)

 • Místo vydání, vydavatel, celkový počet stran.

 • ISBN - pokud má

 • Typ monografie - odborná, učebnice, sborník, encyklopedie, příručka, jiná

 • Případně www link na knihu


ČÁST V KNIZE- KAPITOLA


 • Všichni autoři kapitoly- v pořadí jak jsou v uvedeni v kapitole - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.

 • Autor (autoři) celé knihy - zvolte v poli autor - roli autor celé monografie - nevybírejte z číselníku, volně vepište

 • Rok vydání monografie

 • Jazyk, ve kterém je kapitola napsána

 • Název kapitoly

 • Překlad názvu kapitoly do angličtiny u kapitol v českém jazyce

 • Název CELÉ monografie

 • ISBN  existuje-li

 • Místo vydání, vydavatel

 • Edice a číslo svazku (je-li)

 • Pořadí a druh vydání publikace (příklad 2. uprav. vyd,  3. ed)

 • Rozsah kapitoly - strany od do

 • Celkový počet stran knihy.

 • Typ monografie - odborná, učebnice, sborník, encyklopedie, příručka, jiná

 • Případně www link na knihu či kapitolu


ČÁST V KNIZE - STAŤ ZE SBORNÍKU


 • Všichni autoři statě - v pořadí jak jsou v uvedeni ve stati - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.

 • Autor-editor (autoři-editoři) celé knihy - je-li - zvolte v poli autor - roli autor celé monografie - nevybírejte z číselníku, volně vepište

 • Rok vydání

 • Jazyk, ve kterém je stať napsána

 • Název statě

 • Překlad názvu statě do angličtiny u statí v českém jazyce

 • Název CELÉHO sborníku

 • ISBN  existuje-li

 • Místo vydání, vydavatel

 • Edice a číslo svazku (je-li)

 • Pořadí a druh vydání publikace (příklad 2. uprav. vyd,  3. ed)

 • Rozsah kapitoly - strany od do

 • Celkový počet stran knihy.

 • Typ monografie - odborná, učebnice, sborník, encyklopedie, příručka, jiná

 • U konfererenčních sborníků - název konference, místo konání, datum konání od-do

 • Případně www link


DIZERTAČNÍ NEBO HABILITAČNÍ PRÁCE (v případě vydání práce ve formě knihy - platí údaje pro popis knihy + uvést poznámku, že se jedná o habilitaci či dizertaci)


 • Autor - výběr z číselníku OBD

 • Rok vydání

 • Jazyk

 • Název práce.

 • Místo vydání, rok, vydavatel, celkový počet stran.

 • Eventuelně kde je práce dostupná.

 • Typ dokumentu - dizertace, habilitace, apod


AUDIOVIZUÁLNÍ DOKUMENTY


 • Všichni autoři v pořadí jak jsou uvedeni - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.

 • Rok vydání

 • Jazyk dokumentu

 • Název celého dokumentu

 • Překlad názvu do angličtiny u českých dokumentů

 • Místo vydání, rok, vydavatel - zpracovatel.

 • Typ dokumentu (CD, film, video, DVD)

 • V případě, že autor se podílel jen na části z audovizuálního dokumentu - Uvést název části, překlad názvu a autory celého audiovizuálního dokumentu)


ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY - platí pouze pro ty, které nejde zaevidovat jako článek, monografie, kapitola, stať - nemají potřebné údaje


 • Všichni autoři v pořadí jak jsou uvedeni - (jména autorů v OBD vždy vybírejte z číselníku - stačí napsat 3 písmena - dosazují se další údaje). Jména, která nejsou v číselníku, volně vepište.

 • Rok vydání

 • Jazyk

 • Název dokumentu

 • Překlad názvu do angličtiny u českých dokumentů

 • Místo vydání, rok, vydavatel - zpracovatel, eventuelně velikost - strany  je-li

 • Typ dokumentu (e-learning, internetová prezentace, apod)

 • V případě, že autor se podílel jen na části z elektronického dokumentu - Uvést název části, překlad názvu a autory celého elektronického dokumentu)

 • webová adresa - vždy
Poslední změna: 27. prosinec 2018 11:37 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám