Rozdělení autorů publikací za rok 2009-2013 - pro rok 2016

Rozdělení programů PRVOUK k fakultním autorům, kteří publikovali tiskem v letech 2009-2013 a jejich publikace v RIV byly bodově ohodnoceny v Hodnocení z roku 2014, propočet podílů.


Rozdělení publikací se řídí aktualizovaným zněním směrnice děkana 2013/02 Stanovení zásad rozdělení institucionální podpory přidělené 3. LF UK na Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK)


Opravy ukončeny k 25.11.2015.


Platí:


  1. Rozpočítávají se pouze publikace vydané tiskem v letech 2009-2013, které byly odevzdány do RIV, v RIV v roce hodnocení 2014 přinesly kladné body instituci 3. LF.

  2. V seznamu pro kontrolu jsou jen jména fakultních autorů publikací, které podmínku 1 splňují. Proto jsou uvedena jména i těch, kteří již zde nepracují nebo naopak nemusí tam být jména některých současných pracovníků, protože za toto období neměli žádnou hodnocenou publikaci v RIV.

  3. Autor se může prihlásit pouze k 1 PRVOUKU, nemusí být členem.

  4. Pokud je v publikaci uvedeno financování k výzkumnému záměru 3. LF, pak je celá publikace započítána do tématicky pokračujícího PRVOUKU bez ohledu na současnou příslušnost autora k PRVOUKU - u starších publikací.

  5. Autorské podíly podle příslušnosti nebo přihlášení autora k PRVOUKu se přepočítávají mezi prvouky, pokud není publikace k VZ.

  6. Autorům, u kterých není uvedena (potvrzena) příslušnost k PRVOUK nebo mají uvedeno více programů, se jejich podíl nerozpočítává.


Finální dokumenty, zpracované k 25. 11. 2015


  1. Seznam autorů z 3. LF z hodnocených RIV publikací v letech 2009-2013 s uvedenými PRVOUKY - soubor ke stažení [xlsx]

  2. Proporcionální rozdělení bodů mezi všemi PRVOUKY - sumární statistická tabulka [pdf]Poslední změna: 24. listopad 2015 11:40 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor