Neurovědní výzkum

Funkce

  • Proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

Kontakty

Pracoviště

  • Ústav fyziologie 3. LF UK
  • Zahraniční komise
  • Kolegium děkana
  • Vědecká rada
  • Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

Anotace výzkumného zaměření

  • Experimentální výzkum drogové závislosti. Především pak působení drog na matku během gravidity a následné ovlivnění jejího potomstva. Zjišťování dlouhodobých účinků prenatálního působení drog na postnatální vývoj zvířat a jejich chování v dospělosti. Zjišťování mechanismů vzniku dlouhodobého působení drog.

Publikační aktivita

Základní údaje o školiteli

Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - CV.pdf

Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf

Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy.pdf


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor