Výzkum v oblasti metabolismu, výživy a diabetologie

Funkce

 • Proděkan pro akademické tradice a etiku
 • vedoucí (Katedra interních oborů)
 • vedoucí (Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy)
 • předseda (Komise pro výuku 3. lékařské fakulty)

Kontakty

Pracoviště

 • Interní klinika 3. LF UK a FNKV
 • Vědecká rada
 • Katedra interních oborů
 • Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu 3. LF UK
 • Kolegium děkana
 • Komise pro výuku

Anotace výzkumného zaměření

 • Diabetes mellitus I.typu ve vyšším věku (LADA), inzulínová rezistence, preventivní výživa, klinická výživa

Publikační aktivita

Základní údaje o školiteli

Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka.pdf


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor