Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Funkce

  • proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost

  • zástupkyně přednosty pro vzdělávací a vědeckou činnost (Fyziologie)


Kontakty


Pracoviště


Anotace výzkumného zaměření

  • Experimentální výzkum drogové závislosti na laboratorních potkanech aplikovatelný do kliniky. Zjišťování vlivu drog na chování, učení a paměti, epileptické záchvaty a citlivost na bolest u dospělých potkanů exponovaných droze prenatálně.


Publikační aktivita

  • Pohled do databáze publikační činnosti OBD pracovníků 3. LF UK

 
Základní údaje o školiteli

Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka
Šlamberová Romana, prof. MUDr., Ph.D. - Neurovědy


Poslední změna: 24. červenec 2018 17:15 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor