Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Funkce

  • Proděkan pro akademické tradice a etiku

  • předseda (Vědecká rada 3. lékařské fakulty)

  • vedoucí (Katedra interních oborů)

  • vedoucí (Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu)

  • předseda (Komise pro výuku 3. lékařské fakulty)


Kontakty

  • email:

  • tel.: +420 267 102 620, +420 267 102 619


Pracoviště a orgány


Anotace výzkumného zaměření

  • Diabetes mellitus I.typu ve vyšším věku (LADA), inzulínová rezistence, preventivní výživa, klinická výživa


Publikační aktivita

  • Pohled do databáze publikační činnosti OBD pracovníků 3. LF UK

 
Základní údaje o školiteli

Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka


Poslední změna: 24. červenec 2018 17:13 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor