Školitelé doktorského studia dle programů

Základní údaje o školitelích

Experimentální chirurgie

Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Báča Václav, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Balaž Peter, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bartoníček Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Bartoška Radek, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Bayer Milan, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Bobek Vladimír, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Budera Petr, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Douša Pavel, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Drbal Karel, RNDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Dušková Markéta, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Džupa Valér, prof. MUDr. CSc. - Experimentální chirurgie
Feyereisl Jaroslav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Frič Vladimír, MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Grill Robert, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgiel
Gürlich Robert, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Hajer Jan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Havránek Petr, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Heráček Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Horák Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chlupáč Jaroslav, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Jirásek Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Kachlík David, prof. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Klézl Zdeněk, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kloub Martin, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Krbec Martin, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Krofta Ladislav, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kučera Eduard, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Kuchynka Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Liščák Roman, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Málek Jiří, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Maruna Pavel, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Naňka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Netuka Ivan, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Otčenášek Michal, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Pešl Tomáš, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Pirk Jan, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Rokyta Richard, prof. MUDr., DrSc. - Experimentální chirurgie
Skála-Rosenbaum Jiří, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Stingl Josef, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Studený Pavel, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Sukop Andrej, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Turyna Radovan, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Tvrdek Miroslav, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Urban Michael, doc. MUDr. - Experimentální chirurgie
Vališ Karel, Mgr., PhD., - Experimentální chirurgie
Vaněk Tomáš, prof. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Vašáková Martina, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vobořil René, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Vyhnánek František, doc. MUDr., CSc. - Experimentální chirurgie
Zachoval Roman, doc. MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie
Zajíček Robert, MUDr., Ph.D. - Experimentální chirurgie


Poslední změna: 1. březen 2019 18:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor