Výzvy k podávání návrhů projektů

Vyhlášení GAUK 2018


Opatřením rektora č. 42/2017 bylo vyhlášeno 15. kolo Grantové agentury Univerzity Karlovy pro rok 2018. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 9. října 2017 prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).


Lhůta pro podávání přihlášek na 3. lékařské fakultě končí dnem 15. listopadu 2017.

Způsob doručení, místo a doba podávání přihlášek

Přihlášky podávané podle vyhlášených podmínek 15. kola se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu v elektronické podobě prostřednictvím webové aplikace.Termín

Datum do

Fakultní termín pro podání přihlášky nového projektu v rámci 15. kola GA UK

15. 11. 2017

Fakultní termín pro podání žádostí o pokračování projektu z předcházejících kol

21. 1. 2018

Fakultní termín pro podání závěrečných zpráv

8. 4. 2018Detailnější informace byly uveřejněny dne 7. 9. 2017 ve VNS č. 27/2017.Prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnostPoslední změna: 27. duben 2015 13:23 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor