Proděkan pro studium a výuku

MUDr. David Marx, Ph.D.

Proděkan pro studium a výuku


Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnes 1. LF UK), od roku 1984 pracuje jako lékař Kliniky dětí a dorostu FNKV, od roku 1990 jako odborný asistent této kliniky. V létech 1991-1992 působil na Institute of Childrens´Health University of Birmingham, UK. Od počátku 90. let minulého století se kromě klinické práce věnuje i oblasti řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Je předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví, předsedou podvýboru pro mezinárodní standardy ve zdravotnictví Joint Commission International a ředitelem Spojené akreditační komise, o.p.s. Na 3. LF UK vede Kabinet veřejného zdravotnictví. Od roku 2001 do roku 2010 byl předsedou Akademického senátu 3. LF UK, od roku 2003 do roku 2010 byl členem Akademického senátu UK.

Kontakty

+ 420 267 102 176

+ 420 602 260 244

Úřední hodiny pro studenty

Studenti fakulty, kteří mají potřebu svou záležitost projednat s proděkanem pro studium a výuku MUDr. Davidem Marxem, PhD., mají stanoveny úřední hodiny ve středu od 14-18 hodin a v pátek od 7-11 hodin a to po telefonickém objednání na tel. č. 267 102 177, případně po objednání mailem na rut.fialova@lf3.cuni.cz (děkanát, 1.p., dveře č. 240). Kontakt mailem je možný na david.marx@lf3.cuni.cz.


V případě akutní potřeby jednání (neodkladné záležitosti týkající se zdravotního stavu, sociální situace, potřeby akutní právní pomoci apod.) lze kontaktovat proděkana pro výuku či jednoho z členů jeho týmu nepřetržitě na tel. +420 724 292 312.

Publikační činnost

Pohled do online databáze publikační činnosti pracovníků 3. LF UK OBD 3. LF UKPoslední změna: 15. duben 2015 17:52 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor