• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

14. ledna 2018

Udělení čestných doktorátů prof. Salimu Yusufovi a prof. Thomasu Ruzickovi

Univerzita Karlova udílí čestné doktoráty jen poskrovnu a největším osobnostem ve svých oborech. V tomto tisíciletí jich udělila jen několik desítek, v průměru 4 ročně, ale v některých letech jen jednomu nebo dvěma laureátům. „O to větší štěstí máme letos, kdy již 15. ledna 2018 ve 13 hod. budou ve Velké aule Karolina na návrh 3. lékařské fakulty UK uděleny čestné doktoráty dvěma světově uznávaným vynikajícím lékařům a vědcům,“ řekl děkan fakulty profesor Anděl.


Prvním z oceněných je profesor Salim Yusuf, D.Phil., FRCPC, FRSC, O.C., který je ředitelem Výzkumného ústavu pro zdraví populace na McMaster University v Kanadě a vedoucím Hamilton Health Sciences. V letech 2015 až 2017 byl prezidentem World Heart Federation, tedy jakýmsi světovým kardiologem číslo jedna. Jeho práce již více než 35 let podstatně zlepšila prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění a prospěla tak miliónům lidí. Někdy je označován jako otec moderních klinických studií. Jeho epidemiologická práce ve více než 80 zemích na všech obydlených kontinentech světa ukazuje, že většina rizik jak srdečních infarktů, tak mrtvic je spojena s několika stejnými rizikovými faktory, čímž se zjednodušuje prevence kardiovaskulárních onemocnění v celosvětovém měřítku. V současné době vede největší studii, která odhaluje roli sociálních změn u kardiovaskulárních onemocnění u 200 000 lidí z 800 měst a obcí ve 25 zemích s vysokým, středním a nízkým příjmem.


„Během posledních 25 let prof. Yusuf úzce spolupracuje s českými vědci-zejména s kardiovaskulárními specialisty z Univerzity Karlovy. Tato dlouhodobá spolupráce vyústila ve 13 společných publikací v nejprestižnějších lékařských časopisech,“ řekl profesor Widimský, přední český kardiolog, přednosta 3. kardiologické kliniky a nastupující děkan 3. lékařské fakulty UK.


Druhým nominovaným je profesor Dr. med. Dr. h. c. mult. Thomas Ruzicka, FCMA, který se narodil v Praze. Maturoval už ale v Mnichově v roce 1971 a studoval medicínu na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu. Od roku 1993 byl přednostou Dermatologické kliniky Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu a v roce 2006 se stal přednostou Kliniky dermatologie a alergologie na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově. Působil nebo působí v redakčních radách deseti špičkových vědeckých dermatologických časopisů. Za svou výjimečnou vědeckou a organizační činnost byl jmenován čestným členem American Academy of Dermatology.


„Předmětem jeho vědeckého zájmu je dermatologická onkologie, fotodermatologie, a alergologie. Ve vědecké oblasti se zabývá kožními záněty a zejména problematikou atopické dermatitidy. Jeho publikace dokumentující efekt monoklonální protilátky proti receptoru pro IL-4 byla uveřejněna v prestižním medicínském časopise New England Journal of Medicine a představuje novou naději pro pacienty s těžkou formou atopického ekzému. Jeho špičkově vybavená laboratoř s dostatkem prostředků na výzkum mi na začátku devadesátých let minulého století nastartovala mou vědeckou kariéru,“ řekl profesor Arenberger, známý český kožní lékař a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK.


Další informace o obou oceněných najdete na https://www.lf3.cuni.cz/ruzicka a https://www.lf3.cuni.cz/yusuf, nebo u doc. MUDr. Moniky Arenbergerové, PhD., na nebo na tel. 602250876.14. 1. 2018

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor