• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Komplexní léčba závažného popáleninového úrazu

Autokanibalizmus u kritických popálenin


Obr. 1: Operační tým na Klinice popáleninové medicíny
Obr. 1: Operační tým na Klinice popáleninové medicíny
Popáleninová nemoc je odpověď organismu na popáleninový úraz a je charakterizována třemi obdobími – popáleninovým šokem, akutním obdobím, po kterém následuje období rekonvalescence – rehabilitace. Akutní období zahrnuje období operačních výkonů a končí definitivním uzávěrem kožního krytu, což trvá řádově týdny až měsíce. Toto období popáleninového traumatu je energeticky nesmírně náročné a je doprovázeno stresovou hypermetabolickou odpovědí organismu, která je v případě závažných úrazů spojená tzv.autokatabolismem. Pacient využívá bílkoviny vlastní svalové tkáně, aby energeticky náročný proces tělo zvládlo. Dochází k úbytku svalové hmotnosti a zhoršování procesů jako je například imunologická odpověď a energeticky velmi náročný proces hojení.


Obr. 2: Sada operačních nástrojů
Obr. 2: Sada operačních nástrojů
„Závažné popálení je stav, který vyžaduje v porovnání s jinými traumaty extrémně vysoký energetický příjem. Otázka je: jakým způsobem, v jakém množství, s jakým složením a kdy pacientovi živiny dodáme. Velmi zajímavá se jeví možnost ovlivnit stresový hypermetabolismus léky například anaboliky,“ vysvětluje MUDr. Robert Zajíček Ph.D., přednosta Kliniky popáleninové medicíny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.


Jak zajistit adekvátní nutriční podporu rozsáhle popálených pacientů je stále předmětem velkých diskusi a kontroverzí.


Obr. 3: Histologický obrázek poškozené cévy po průchodu elektrickým proudem
Obr. 3: Histologický obrázek poškozené cévy po průchodu elektrickým proudem
„Výzkum ukazuje, že úraz navyšuje energetickou potřebu popáleného pacienta až na 100% normální hodnoty zdravého jedince. Touto mimořádnou energetickou náročností se popáleninové trauma odlišuje od jiných závažných stavů. Je zajímavé, že navýšení energetických potřeb pacienta přetrvává i dlouhou dobu po propuštění. Jinými slovy i u definitivně zahojených pacientů v intervalu měsíců po propuštění z nemocnice naměříme vyšší energetickou potřebu,“ pokračuje Robert Zajíček.


The Shriners Hospitals for Children Texasské univerzity v Galvestonu patří mezi přední americká popáleninová centra, zaměřená na unikátní výzkum v oblasti stresového metabolismu popálených pacientů a možnostmi jeho ovlivnění.


Obr. 4: Poškození cévy / trombotizace po průchodu elektrickým proudem
Obr. 4: Poškození cévy / trombotizace po průchodu elektrickým proudem
„Jsem potěšen, že v rámci konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP vystoupí se svou přednáškou i odborník na popáleniny úrazu Dr. Branski. Ve své přednášce představí aktuální trendy výzkumu metabolismu ve Schriners Hospital a popíše současné léčebné možnosti,“ dodává Robert Zajíček.


Dr. Ludwik Branski je předním odborníkem v oboru popálenin a plastické chirurgie na Texas University v Galvestonu. Je ředitelem Tkáňové banky při Shriners Hospital. Specialista na stresový hypermetabolizmus v rámci termického úrazu.


Kontakt:

MUDr. Robert Zajíček Ph.D., mobil 603 343 494, email:

MUDr. Monika Tokarik, Ph.D., mobil 602 614 699, email:Tisková zpráva publikována dne 7. 9. 2017
Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 28. srpen 2017 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor