• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Oslava 25. výroční založení ošetřovatelských studií na 3. LF UK


11. května 2017 v předvečer Mezinárodního dne sester pořádá 3. lékařská fakulta ve Velké aule Karolína slavnostní setkání absolventů sesterských bakalářských oborů Zdravotní vědy a Všeobecná sestra.


Setkání se koná pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, děkana 3. lékařské fakulty UK prof. Michala Anděla, ministra zdravotnictví Ing. Miloslava Ludvíka, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové a prezidentky České asociace sester PhDr. Martiny Šochmanové.


Ve slavnostní části v Karolinu promluví prorektor Univerzity Karlovy Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD, DrSc., a představitelé fakulty, ministerstev a odborné společnosti. Ve Velké aule Karolina vystoupí i pěvecký sbor FN Motol AcorD Motol.


Navazující odborná konference, která se koná od 13 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20, bude obsahově zaměřená na problematiku vzdělávání sester, spolupráci se zdravotnickými zařízeními, spolupráci v mezinárodním měřítku a další rozvoj sesterské profese.


Oslava 25. výročí založení bakalářských ošetřovatelských studií je ze všeho nejvíce příležitostí k setkání absolventských ročníků i k setkání s bývalými i současnými učiteli a pracovníky fakulty a k posílení sounáležitosti s naší alma mater. Historické prostory Karolina jistě dodají tomuto setkání jedinečnou atmosféru.


Kontakt:


PhDr. Hana Svobodová,

email:

telefon: 603 337 585V Praze dne 15. 4. 2017
Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 28. srpen 2017 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor