• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Vědci otevírají veřejnosti Laboratoř mysli

Souvisí umění a duševní nemoc? Jaký je vztah mezi strukturou mozku a myslí? Co o lidském „já“ říká magnetická rezonance? Alkohol v české společnosti a rizika závislostí, stigma v oblasti duševního zdraví nebo léčebný potenciál psychedelik. To jsou některá z témat Laboratoře mysli, cyklu 8 přednášek předních odborníků Národního ústavu duševního zdraví, který pro veřejnost připravili ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Posláním cyklu je přiblížit veřejnosti pokrok ve vědách o duši.


Umění, vědomí vlastního Já i psychedelika

Problematika duševního zdraví je i s ohledem na chystanou reformu psychiatrické péče vysoce aktuální. Podle statistik v současné době přibývá duševních onemocnění. Přibližně každý čtvrtý člověk se dostane do kontaktu s psychiatrií. „Chceme veřejnosti předestřít pestrou paletu témat navázaných na současný stav poznání v psychologii a psychiatrii. Nastínit, co vlastně je duševní zdraví a co nemoc, kam se ubírá současná věda o duši, jaký je vztah mezi mozkem a psychikou, co to vlastně je „já“ nebo ryze prakticky reflektovat, jak vlastně odolat každodennímu tlaku a nezbláznit se,“ popisuje Jiří Pasz z Národního ústavu duševního zdraví.


O přednášky pořádané Národním ústavem duševního zdraví je zpravidla velký zájem, série přednášek je proto rozdělena hned do několika měsíců. Cyklus začíná 10. ledna v 19:00 ve velkém sále Městské knihovny v Praze (Mariánské náměstí) přednáškou ředitele Národního ústavu duševního zdraví Prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. s názvem Souvisí umění a duševní nemoc? „Mnoho slavných skladatelů vykazovalo v oblasti chování a prožívání poruchy, jež by dnes spadaly do kategorie duševních onemocnění a mohly souviset i s jejich tvorbou. V přednášce budou i s hudebními ukázkami z psychiatrického hlediska přiblíženy osudy skladatelů jako byl Bedřich Smetana, W. A. Mozart, Gustav Mahler, Robert Schumann nebo Fryderyk Chopin,“ přibližuje profesor Höschl.


Více informací o přednáškách zjistíte na http://www.nudz.cz, případně na http://www.mlp.cz/cz/akce/


Novinářské akreditace na přednášky:

Videospot k přednáškám


Harmonogram přednášek

Datum

Místnost

Téma

Přednášející

Čas

10. 1.

velký sál

Osobnost a tvorba v hudbě

Prof. Cyril Höschl

19:00

19.1.

malý sál

Struktura mozku a architektura mysli

Prof. Jiří Horáček

17:00

6. 2.

malý sál

Z Harvardu do blázince a nazpátek

Jan Mühlfeit

19:00

20. 2.

malý sál

Démon nebo vítaný relaxant? Alkohol v české společnosti a rizika závislostí

Dr. Ladislav Csémy

19:00

20. 3.

malý sál

Sny ve zdraví a v nemoci

Dr. Jitka Bušková

19:00

3. 4.

malý sál

Kde se bere naše „já“?

Dr. Filip Španiel

19:00

10. 4.

malý sál

Jak žít s duševním onemocněním a neztrácet naději

Miroslava Janoušková, Dana Chrtková, Markéta Vítková, Aneta Weissová

19:00

10. 5.

malý sál

Čím pro nás jsou psychedelika? Pohled na psychedelika skrz okuláry vědy a medicíny

Dr. Tomáš Páleníček

19:00: : Tisková zpráva ke stažení18. 1. 2017


Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 28. srpen 2017 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor