• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Den otevřených dveří na 3. LF UK 2017


Vážení mediální přátelé,


dovoluji si Vás jménem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pozvat na Den otevřených dveří, který se koná v prostorách fakulty a na vybraných klinikách 6. ledna 2017 od 14 hodin.


Pro zájemce jsme připravili dva souběžné programy věnované magisterskému studiu všeobecného lékařství v českém jazyce a také bakalářskému studiu dalších oborů. Oba programy zahájí představením 3. lékařské fakulty její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


O možnostech magisterského studia všeobecného lékařství a přijímacím řízení promluví proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, bakalářské studijní programy představí zástupkyně proděkana pro studium a výuku PhDr. Hana Svobodová.


Za fakultní spolky a možnosti mimo studijního vyžití podá informace předseda spolku studentů 3. lékařské fakulty David Megvinet.


Součástí dne otevřených dveří je již tradičně návštěva a prohlídka pracovišť vybraných klinik. Letos půjde konkrétně o II. Interní kliniku - gastroenterologii, gynekologicko-porodnickou kliniku a oftalmologickou kliniku.


Novinkou letošního roku je rozšíření škály doprovodných aktivit v prostorách budovy fakulty a prezentace úspěšných studentských spolků a organizací ve vestibulu. Zájemci si budou moci vyzkoušet základy z první pomoci v modelových situacích (kardiopulmonální resuscitace na modelu či ošetření akutního krvácení), dozvědět se v podání studentů něco o anatomii a ortopedii, naučit se za pomoci našich dentálních hygienistek správnou techniku čištění zubů či získat povědomí o prováděných úkonech v rámci ošetřovatelství. Současně bude jistě velmi zajímavou možností vyzkoušet si ultrazvukové vyšetření a úplnou novinkou je pro letošek nácvik základních technik chirurgického šití.


Program věnovaný bakalářskému studiu bude zahájen v Burianově posluchárně v 14:00 hodin. V 14.15 v Syllabově posluchárně začne program zaměřený na magisterské studium. Obě posluchárny jsou v přízemí hlavní budovy 3.LF UK, Ruská 87, Praha 10.


Těším se, že se na Dni otevřených dveří 3. lékařské fakulty setkáme a srdečně zdravím


MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku

Kontakt pro další informace: david.marx@lf3.cuni.cz, tel. 602260244Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 28. srpen 2017 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor