• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Andromeda pokřtí kalendář, výtěžek pomůže dětem z Klokánků


Prostory pražského Karolina zažijí 24. listopadu 2016 křest dobročinného kalendáře, jehož prodej pomůže dětem ohroženým citovou deprivací. Právě těm se totiž věnuje nezisková organizace Andromeda, která akci pořádá. Slavnostní večer proběhne v Malé aule od 18 hodin a hosty jím provede známý biolog, teolog a etik Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Účast na křtu přislíbil i prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy.


Projekt Andromeda funguje již od roku 2009, kdy vznikl pod záštitou 3. lékařské fakulty UK. Jeho cílem od začátku bylo pomáhat dětem, které žijí v Klokáncích, dětských domovech a azylových domech. Ty často trpí nedostatkem kontaktu s někým blízkým, což může silně narušit vývoj jejich osobnosti. Dobrovolníci z Andromedy jim chtějí tento nedostatek vynahrazovat. Každý z nich pravidelně navštěvuje jedno dítě, kterému věnuje čas a pozornost. Tímto způsobem Andromeda dětem pomáhá překonat těžké období a zároveň rozvíjet jejich empatii a schopnost vytvářet silné vztahy s jinými lidmi.


„Každé dítě je jiné a nachází se v odlišné situaci, proto se naše organizace zaměřuje na individuální přístup ke každému z nich,“ říká ředitel a jeden ze zakladatelů spolku David Adam. K dosavadní činnosti dodává: „Různých forem projektu Andromeda se od roku 2009 účastnilo přes 200 dětí z devíti různých zařízení a přes 250 dobrovolníků, většinou z řad studentů medicíny a psychologie.“


Kromě nasazení dobrovolníků chce organizace dětem zajistit také profesionální psychoterapeutické a psychiatrické služby. Proto vznikl kalendář, který společně s dětmi a dobrovolnicemi připravila fotografka Michaela Antůšková. Jeho prodej Andromedě umožní potřebnou odbornou péči financovat.


Kromě rektora Tomáše Zimy a Marka Váchy svou účast na slavnostním křtu přislíbily i další významné osobnosti. Událost navštíví děkan 3. lékařské fakulty prof. MUDr. Michal Anděl, Csc. a také MUDr. David Marx, Ph.D., odborník na problematiku týraných a zneužívaných dětí. Vystoupí i spolupracovník Andromedy, triatlonista Tomáš Slavata, který se pomocí znevýhodněným dětem aktivně zabývá. Program doprovodí pěvecký sbor Clavicula a v neposlední řadě na křtu o svých zkušenostech promluví několik dobrovolnic, na jejichž práci Andromeda stála a stojí.www.projektandromeda.cz
Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 28. srpen 2017 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor