• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

4. ledna 2016

Den otevřených dveří na 3. LF UK 2016


Vážení mediální přátelé,dovoluji si Vás jménem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat v prostorách fakulty a na vybraných klinikách 8. ledna 2016 od 14 hodin.


Pro zájemce jsme připravili dva souběžné programy věnované jednak magisterskému studiu všeobecného lékařství v českém jazyce, jednak bakalářskému studiu dalších oborů. Oba programy zahájí představením 3. lékařské fakulty její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


O možnostech magisterského studia všeobecného lékařství a přijímacím řízení promluví proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, dalším tématům souvisejícím se studiem se bude věnovat předseda Akademického senátu fakulty Mgr. Marek Vácha, Ph.D.Bakalářské studijní programy představí zástupkyně proděkana pro studium a výuku PhDr. Hana Svobodová.


Za fakultní pobočku Mezinárodní federace asociací studentů medicíny promluví Lucie Olivová a za spolek studentů 3. LF UK Trimed Martin Pavelka.


Součástí dne otevřených dveří bude již tradičně možnost navštívit a prohlédnout si pracoviště vybraných klinik. Letos půjde konkrétně o II. Interní kliniku - gastroenterologii, Radiodiagnostickou kliniku a Oftalmologickou kliniku.


Novinkou pro tento rok je však významné rozšíření škály doprovodných aktivit v prostorách budovy fakulty. Zájemci si budou moci vyzkoušet základy z první pomoci (kardiopulmonální resuscitace na modelu či ošetření akutního krvácení), dozvědět se v podání studentů něco o anatomii a ortopedii, naučit se za pomoci našich dentálních hygienistek správnou techniku čištění zubů či získat povědomí o prováděných úkonech v rámci ošetřovatelství.


Program věnovaný bakalářskému studiu bude zahájen v Jonášově posluchárně ve 14 hodin, ve 14.15 bude v Syllabově posluchárně zahájen program zaměřený na magisterské studium. Obě posluchárny jsou v přízemí hlavní budovy fakulty, Ruská 87, Praha 10.


Těším se, že se na Dni otevřených dveří 3. lékařské fakulty setkáme a srdečně zdravímMUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku

Kontakt pro další informace: david.marx@lf3.cuni.cz, tel. 602260244


Příloha: Program Dne otevřených dveří 3. LF UKV Praze dne 4. ledna 2016

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor