• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

26. května 2022

Setkání se zástupci Sheba Medical Centre na půdě 3. LF

Praha, 26. 5. 2022Na 3. lékařské fakultě UK proběhlo setkání se zástupci Sheba Medical Centre z Izraele.


Členové izraelské delegace

  • Vered Robinzon - zástupkyně ředitele pro vzdělávání, rozvoj a inovace, Sheba Medical Centre

  • Dr. Avital Perry - neurochiruržka a ředitelka pro vzdělávání, Ústav neurochirurgie, Sheba Medical Centre


Zástupci 3. lékařské fakulty

  • MUDr. D. Marx - proděkan pro studium a výuku

  • Prof. MUDr. P. Widimský – děkan 3. LF UK

  • Prof. MUDr. R. Šlamberová - proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

  • doc. MUDr. J. Trnka - proděkan pro rozvoj


Setkání zahájil a přítomné přivítal proděkan pro studium a výuku MUDr. D. Marx. Počátkem tohoto roku uzavřela 3. lékařská fakulta a Sheba Medical Centra smlouvu o zajištění klinické praktické výuky pro israelské studenty v zařízeních nemocnice Sheba v Tel Avivu. Zástupci izraelské státní nemocnice a výukového pracoviště Sheba Medical Centre představili svoji vizi pro rozšíření spolupráce se 3. lékařskou fakultou, zejména prohloubení kooperace v oblasti pregraduálního vzdělávání a také v oblasti výzkumu.


Důležitost klinických praxí izraelských studentů přímo v Izraeli izraelští kolegové podpořili argumentem, že pro dosažení kompetitivních pozic v izraelské lékařské a akademické obci je nezbytné být podrobně obeznámen s tamějším systémem a také být dlouhodobě pod izraelskou supervizí.


Zástupci fakulty spolupráci v rámci platné akreditace fakulty plně podpořili. Obě strany pak jednaly o možnostech těsnější kooperace v oblasti Ph.D. studia a vědecko-výzkumné spolupráce.


V odpoledních hodinách proběhla dále schůzka představitelů izraelské delegace s izraelskými studenty fakulty za účasti konzulky Státu Izrael v ČR, paní Emmanuel Amar.


Kontaktní osoba:

MUDr. David Marx, Ph.D., proděkan pro studium a výuku


Tisková zpráva ke stažení


Fotografie ze setkáníSdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor