• Věda a výzkum

Věda a výzkum


 

 


Aktuálně


18. října 2018

Mezinárodních výzvy ERA-NET Cofund v rámci programu Horizont 2020


Výzva v rámci CHIST-ERA III Cofundu, s názvem Call 2018, podpoří projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST). Výzva byla vyhlášena 15. října 2018 a termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (pre-proposals) je dle harmonogramu výzvy stanoven na 15. ledna 2019 (17:00 CET). Projekty budou podávány prostřednictvím mezinárodního systému.


Témata výzvy jsou:

  • "Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)"

  • "Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)"


Mezinárodní výzva s názvem EuroNanoMed3 Joint Call 2019. Výzva je zaměřena na podporu projektů v oblasti nanomedicíny. Call 2019 bude vyhlášen v listopadu 2018 a příjem zkrácené verze návrhů projektů bude probíhat do ledna 2019. Bližší termíny naleznete v harmonogramu výzvy.


Témata výzvy jsou:

  • "Regenerative medicine" (toto téma není podporované TA ČR)

  • "Diagnostics"

  • "Targeted delivery systems"


Více informací k oběma výzvám naleznete na stránkách TA ČR pod záložkou Programy - Cofundové výzvy a také na oficiálních stránkách CHIST-ERA III a EuroNanoMed 3.


Vyhlášení společné mezinárodní výzvy zaměřené na materiálový výzkum a inovace se předpokládá na jaře 2019 v rámci M-ERA.Net 2 Call 2019.


Kontaktní osobou pro cofundové výzvy je Iveta Zápařková ( ).
Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor