• Věda a výzkum

Věda a výzkum
Aktuálně


3. června 2015

Soutěž Česká hlava 2015


 
Kategorie:


1. Národní cena vlády Česká hlava

2. Cena Invence

3. Cena Industrie

4. Cena Doctorandus za technické vědy

5. Cena Doctorandus za přírodní vědyDo 1. kategorie – nominace na Národní cenu vlády Česká hlava – prosíme o zaslání kompletních nominací v elektronické podobě k rukám pí Jany Skálové (l. 2363, odd. Administrativy vědy a výzkumu), na e-mail a odevzdání originálů požadovaných dokumentů nejpozději do čtvrtka 11. 6. 2015. Pro zbylé kategorie (2. – 5.) je termín odevzdání do úterý 23. 6. 2015.


Součástí nominace musí být:


  • jméno a příjmení, tituly kandidáta

  • datum narození

  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail

  • životopis (podepsaný kandidátem)

  • pracovní zařazení a adresu pracoviště

  • popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma i v zahraničí

  • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce

  • doporučující posudek (podepsaný) dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný


Zde je k dispozici ke stažení statut soutěže a příslušné nařízení vlády.


Další informace k soutěži Česká hlava 2015 naleznete na webu: http://www.ceskahlava.cz/cz/ceska-hlava/


Sdílet na:  

Poslední změna: 17. květen 2021 12:06 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor