Započtení praxe v zahraničí nebo doktorském studijním programu

O započtení odborné praxe absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu rozhoduje pouze MZČR.


Formulář je k dispozici na https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare, kde žadatel vyplní "Žádost o započtení odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání" v elektronické podobě do webové aplikace a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle ministerstvu.


Poslední změna: 18. únor 2015 14:19 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor