Centrum pro hemochromatózu

Centrum pro hemochromatózu zajišťuje a koordinuje výzkumnou, konzultační a výukovou činnost v oblasti hemochromatózy a dalších poruch metabolismu železa. Tým pracovníků Centra získal ve dvou posledních letech mezinárodní akreditaci kvality pro vyšetřování mutací v HFE genu a jejich klinické interpretaci od The European Molecular Genetics Quality Network (EMQN).


Centrum sdružuje do funkční jednotky

  • hepatologickou skupinu I. interní kliniky 3. LF UK a FNKV a

  • část Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie, zabývající se hemochromatózou.


Koordinátor Centra


Zástupce koordinátora

  • Doc. RNDr. Jan Kovář, DrSc.


Adresa pro korespondenci

  • Centrum pro hemochromatózu

    Ruská 87

    100 00 Praha 10

    Tel.: 267102658, 267102324, 267162315


Poslední změna: 9. červenec 2018 16:23 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor