• Významné události fakulty

Významné události fakulty

22. června 2023

Jmenování nových profesorek a profesorů prezidentem republiky ČR Petrem Pavlem

Prezident republiky Petr Pavel předal 21. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety 87 přítomným profesorkám a profesorům. Jsou mezi nimi i dva akademici z 3. LF UK. Doc. MUDr. Peter Baláž, PhD. (3. LF UK) pro obor chirurgické obory a doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. (přednostka Ústavu mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ) pro obor lékařská imunologie a mikrobiologie.


Prezident svou přítomností obnovil tradici, kdy jakožto nejvyšší ústavní činitel nejen jmenuje nové profesory a profesorky na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, ale také se předávacího aktu osobně účastní.


Všem novým profesorkám a profesorům srdečně blahopřejme!
Více na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=19089&locale=cz

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor