6. října 2022

Podpis Memoranda o prohloubení spolupráce FNKV, 3. LF UK a SZÚV úterý 4.10. bylo v kapli FNKV za přítomnosti novinářů slavnostně podepsáno Memorandum o prohloubení spolupráce mezi FNKV (ředitel MUDr. Votava, MBA), 3. LF UK (děkan prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc) a SZÚ (ředitelka MUDr. Barbora Macková).


Hlavním mottem memoranda je prohloubení spolupráce v oblasti vědy.  Naše tři instituce se chtějí ještě více propojit tak, aby sdílení vědomostí, výsledků výzkumů a zkušeností našich odborníků vyústilo v rychlé a efektivní využívání poznatků v praxi. Ve prospěch lidí trpících závažnými chorobami a hledajících tu nejlepší péči a pomoc.


Po slavnostním podpisu následovalo představení stěžejních projektů, které propojují tyto tři subjekty. Vinohradský zdravotnický areál byl tradičně inkubátorem úspěšné vědecké spolupráce napříč všemi zúčastněnými institucemi, a podepsané memorandum tuto skutečnost oficiálně petrifikovalo.


Memorandum Tisková zpráva Fotogalerie


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor