16. května 2022

Promoce dětské univerzity na 3. LF UKVe středu 11. 5. se 31 žáků 5. – 9. tříd základních škol/víceletých gymnázií zúčastnilo slavnostního zakončení „studia“ Dětské univerzity na naší fakultě. Studenti z Prahy a Středočeského kraje absolvovali v letním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky ze sedmi oborů medicíny: anatomie, fyziologie, histologie, chemie, první pomoc, ošetřovatelství a lékařská etika.


Slavnostní promoci zahájili proděkan pro studium a výuku, MUDr. David Marx, Ph.D. a PhDr. Hana Svobodová, Ph.D., přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Ve svém projevu ocenili znalosti i zájem studentů a popřáli jim hodně zdaru při přijímacím řízení na vybrané školy a spoustu úspěchů při studiích. Účastníci Dětské univerzity obdrželi potvrzení o absolvování, odznaky s logem fakulty a závěrem slavnostního aktu si mohli pořídit i společnou fotografii.


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor