12. května 2022

Zlatá promoce pro absolventy roku 1972

Datum a čas konání: 23.dubna 2022 od 10:00 hod

Místo konání: Velká aula Karolina (Aula magna)I v letošním roce jsme pozvali všechny absolventy naší fakulty z roku 1972 spolu se svými rodinami a blízkými na Zlatou promoci, aby si připomněli jeden z nejvýznamnějších okamžiků svého života, zavzpomínali na studijní léta a potkali se se svými spolužáky a lektory.


Do Velké auly Karolina zavítalo téměř 150 absolventů z 1.LF, 2.LF, 3.LF, neboť slavnostní ceremoniál se letos konal společně pro všechny tři pražské lékařské fakulty. Naše fakulta se se svými 43 absolventy stala početně vůdčí fakultou.Po slavnostním nástupu akademických pracovníků zahájil slavnostní akt a pronesl úvodní slovo promotor doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.


Následoval hlavní projev prorektora UK doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., MBA.Poté předal slovo vedení 1. LF UK prof. MUDr. Martinovi Vokurkovi, CSc., následoval krátký projev emeritního děkana 2. LF UK prof. MUDr. Vladimíra Komárka, CSc. a na závěr promluvil prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK.Za všechny absolventy poděkoval MUDr. Pavel Kaván z 3. LF UK.


Ceremoniál byl ukončen chorálem JESU CHRISTE a odchod akademiků doprovodily varhany s Gaudeamus Igitur. Následoval slavnostní přípitek pro zlaté absolventy a akademické obce.

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor