2. května 2022

Vědecká rada ocenila čtyři významné osobnosti UK

Foto: Hynek Glos
Foto: Hynek Glos


Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 28. dubna čtyři významné osobnosti, které svou činností významně přispěly k rozvoji univerzity. Mezi nimi byli i zástupci 3. LF UK.


  • Prof. RNDr. Eva Samcová, CSc. získala stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru biochemie, buněčné a molekulární biologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

  • prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. získal stříbrnou medaili za významné dílo v oboru ortopedie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.


Pamětní medaile a dekret obdržel dále Prof. P. Klener, J. Kalfus a emeritní rektor UK Prof. I. Wilhelm.


Všem oceněným gratulujeme.


Více zdeSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor