28. dubna 2021

Nová venkovní posluchárna na 3. LF


Milé kolegyně a kolegové,


Podařilo se zajistit pronájem „venkovní posluchárny“, kterou máme zapůjčenou do konce října za mimořádně výhodných podmínek díky tomu, že majitel ocenil práci studentů při pandemii covid-19. Součástí dohody s majitelem je jeho právo si sedačky na své občasné víkendové akce odvézt a po víkendu je opět vrátit na místo za budovou B.Předpokládáme využívání tohoto venkovního auditoria na různé akce podle aktuální epidemiologické situace. Rezervace je nutná nejméně týden předem v sekretariátu děkana, při rezervaci musí pořadatel předložit souhlas hygienické stanice s pořádáním dané akce. Na výukové aktivity, při kterých budou dodržována aktuálně platná pravidla pro výuku zdravotnických oborů, lze posluchárnu využívat okamžitě – i v tomto případě je však nutná rezervace v sekretariátu děkana.


V současné chvíli se předběžně plánuje první akce – kardiologické symposium na 1.června odpoledne. Předpokládáme však, že využívat se tato nová možnost začne již během května.


Součástí pronájmu není audiovizuální technika – tu si v případě potřeby musí každý pořadatel na svou akci zajistit sám, kontakty poskytne sekretariát děkana.


Věřím, že tato nová možnost rozšíří možnosti nejen výuky, ale i jiných vzdělávacích aktivit včetně např. specializačního vzdělávání lékařů, seminářů pro doktorandy apod.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Děkan 3.LF UKSdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor