Z Trojky na Petřín 2022

Ve středu 11. 5. 2022 v rámci Rektorského sportovního dne 2022 se uskutečnil první ročník pochodu Z Trojky na Petřín. V horkém počasí 3 skupiny studentů absolvovaly 15 km dlouhou trasu, která vedla částečně městskou zástavbou, ale především městskými parky.

25. května 2022


Multisport i na 3. LF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informovala, že se 3. LF UK právě připojila k benefitnímu programu MULTISPORT. Program je určen pro zaměstnance, kteří mají úvazek u 3. LF UK alespoň 0.5 (POZOR! Nesmí jít o „složené“ úvazky, ani o DDP a DPČ). Všichni milovníci sportu, prosím, věnujte pozornost návodu pro připojení se k programu. Prof. MUDr. Hana Malíková, PhD.

16. května 2022


Cena Margaret M. Bertrand 2022

Studenti posledního ročníku 3. LF UK Barbara Voštová, Patrik Dulačka a Anna-Marie Kubištová (zleva) byli nominováni na cenu Margaret Bertrand. Cena se na naší fakultě uděluje od r. 1992 excelentním studujícím. Akademický senát vybral v úterý 10.5. v tajném hlasování Barbaru Voštovou, které bude cena předána na promoci  13. července spolu s diplomem v Karolinu.

16. května 2022


Promoce dětské univerzity na 3. LF UK

Ve středu 11. 5. se 31 žáků 5. – 9. tříd základních škol/víceletých gymnázií zúčastnilo slavnostního zakončení „studia“ Dětské univerzity na naší fakultě. Studenti z Prahy a Středočeského kraje absolvovali v letním semestru akademického roku 2021-2022 přednášky ze sedmi oborů medicíny: anatomie, fyziologie, histologie, chemie, první pomoc, ošetřovatelství a lékařská etika.

16. května 2022


Zlatá promoce pro absolventy roku 1972

I v letošním roce jsme pozvali všechny absolventy naší fakulty z roku 1972 spolu se svými rodinami a blízkými na Zlatou promoci, aby si připomněli jeden z nejvýznamnějších okamžiků svého života, zavzpomínali na studijní léta a potkali se se svými spolužáky a lektory.

12. května 2022


Ohlédnutí za plesem 3.LF UK 2022

Letošní ples byl zvenku jiný, jarní. Před Národním domem na Vinohradech už kvetly tulipány, svítilo večerní sluníčko, teploměr ukazoval +17 C a plesové róby profukoval vlahý větřík. Uvnitř v sálech už ale bylo vše při starém. Hudba, přeplněné chodby, fronty na drinky, tlačenice před fotokoutkem i na schodech pro selfíčko.

11. května 2022


Setkání se Sorbonnou

Eden znamená ve francouzštině ráj. A ve čtvrtek 5. května se v Malém Edenu francouzsky mluvilo. Na návštěvu naší fakulty přijely kolegyně Nathalie David a Laurence Jacquenod ze zahraničního oddělení lékařské fakulty Sorbonne Université.

9. května 2022


Ústav ošetřovatelství slaví se Sestrou roku 2021

Sestrou roku 2021 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stal Mgr. Tomáš Komínek, odborný asistent Ústavu ošetřovatelství a vrchní sestra Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

5. května 2022


Vědecká rada ocenila čtyři významné osobnosti UK

Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 28. dubna čtyři významné osobnosti, které svou činností významně přispěly k rozvoji univerzity. Mezi nimi byli i zástupci 3. LF UK.

2. května 2022


Mimořádná cena rektorky i cena prof. MUDr. Karla Weignera putují na 3. LF

Ve Vlasteneckém sále Karolina se v úterý 12. dubna 2022 předávaly ceny výjimečně nadaným a mimořádně kreativním studentům a absolventům UK. Mezi oceněnými byli i dva absolventi 3. lékařské fakulty: MUDr. Jakub Slezák získal Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů. MUDr. Kateřina Koudelková obdržela Mimořádnou cenu rektorky UK za rok 2021

14. dubna 2022
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor