• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

27. prosince 2018

Název tématu:

Je adolescence kritickým obdobím pro vznik drogové závislosti?

Školitel:

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Ústav/klinika:

Ústav fyziologie 3.LF UK

Kontakty:

tel: 224 902 713,

email:

Anotace:

Naše předchozí studie se soustředily na zjišťování vlivu metamfetaminu (Pervitin) na matku a její potomstvo v období laktace, případně pak potomstvo v dospělosti. Nicméně nejvíce rizikovým obdobím z hlediska drogové závislosti je dospívání. Plánovaná studie si klade za cíl zjistit vliv prenatální expozice této droze na dospívající jedince, jejich sociální chování, motoriku, učení a paměť a anxietu. Budeme zjišťovat mechanismy účinku metamfetaminu na molekulární úrovni, sledovat množství a strukturu neuronů ve stěžejních mozkových strukturách a denzitu receptorů specifických neurotransmiterů.

Požadavek na studenta:

Student/ka max. do 3 let po ukončení magisterského studiaSdílet na:  


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor