• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

28. prosince 2018

Název tématu:

Srdce a mozek

Školitel:

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Ústav/klinika:

III.interní – kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

Kontakty:

Anotace:

Téma na pomezí kardiologie a neurologie („neurokardiologie“ či „kardioneurologie“):

1. Vztahy mezi primárními onemocněními srdce se sekundárním postižením mozku (typicky ischemické cévní mozkové příhody při fibrilaci síní nebo při strukturální srdeční vadě).

2. Vztahy mezi primárními chorobami centrální nervové soustavy se sekundárním postižením srdce (typicky Tako-Tsubo syndrom při neurologických či psychiatrických onemocněních).

Požadavek na studenta:

Absolvent magisterského studia lékařství nebo jiného magisterského oboru na univerzitě.Sdílet na:  


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor