• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

Nabízená témata

18. prosince 2018

Název tématu:

Molekulární biomarkery účinnosti protinádorových léčiv v experimentálních modelech a u pacientů se solidními nádory

Školitel:

Radka Václavíková Ph.D.

Ústav/klinika:

Státní zdravotní ústav/Odd. Toxikogenomiky, CTZB

Kontakty:

+420 267 082 709

Anotace:

Cílem doktorského programu bude studium významu molekulárních biomarkerů prognózy nádorového bujení a účinnosti protinádorových léčiv za použití moderních metod farmakogenomické analýzy. Studium bude zahrnovat sledování expresních profilů kandidátních biomarkerů, studium jejich genetické variability a regulace genové exprese přímo ve vzorcích krve a nádorové tkáně pacientů se solidními nádory, jakož i sledování významu potenciálních biomarkerů v in silico a experimentálních in vitro i in vivo modelechPráce se zaměří na podrobné měření osobností (metoda OPD; Operationalized Psychodynamic Diagnostics) ve vztahu k postojům k neznámým, potencionálně ohrožujícím subjektům (měřené formou experience sampling). Také se bude zabývat možnou změny těchto postojů.

Požadavek na studenta:

Postgraduální student přírodovědecké nebo lékařské fakultySdílet na:  


Poslední změna: 21. únor 2018 15:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor