• Doktorandi
  • Volná místa pro studenty doktorského studia

Volná místa pro studenty doktorského studia

PhD den 3. LF UK

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spustila možnost přihlašovat se na volné PhD projekty v rámci 1. PhD dne 3. LF UK, který je organizován pod záštitou proděkanů 3. LF UK, prof. Šlamberové a doc. Dušky.


Přihlaste se právě teď pomocí on-line formuláře, pomocí kterého nám poskytnete data jak o sobě, tak i o svých preferencích. K dispozici jsou medailonky školitelů, kteří aktuálně nabízí volné pozice. PhD den též přináší velmi zajímavou možnost získat Cenu děkana, ve výši 1 milion Kč, která bude vyplacena formou stipendia vybranému kandidátovi (finanční částka bude rozložena do tří let).


Více ZDE


Další nabídka témat dizeratčních prací

30. ledna 2017

Název tématu:

Lymfostáze jako modulátor expanze a zánětu tukové tkáně

Školitel:

Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.

Ústav/klinika:

Ústav pro studium obezity a diabetu

Kontakty:

267 102 211

Anotace:

Interakce tukové tkáně (TT) a imunitního systému je nezbytná pro efektivní imunitní dohled a maturaci lymfocytů vyskytujících se v lymfatických uzlinách. TT poskytuje potřebné cytokiny a živiny pro energeticky náročné imunitní procesy, a proto se předpokládá, že imunitní systém disponuje strategii pro regulaci expanze tukové tkáně. Pokusy na zvířatech naznačují, že proadipogenní stimul je přítomen v lymfě. Nicméně vliv lymfy nebo lymfatické stáze na metabolické a imunitní vlastnosti TT u lidí zůstává téměř zcela neprozkoumán.


Cílem práce bude analyzovat efekt lymfy/intersticiální tekutiny na lidské tukové buňky a porovnat rozdíly v adipogenních, metabolických a imunitních vlastnostech tukové tkáně z oblastí ne/postižených lymfedémem či lymfatickou stází. Tyto analýzy by mohly přinést zásadní vhled do molekulárního základu regulace expanze a zánětu TT a také přispět k objasnění významu lymfatického systému pro rozvoj metabolických onemocnění.

Požadavek na studenta:

Kandidát musí mít před zahájením PhD studia ukončené VŠ vzdělání biologického, biochemického nebo lékařského typu (titul Mgr., Ing, resp. MUDr). Hledáme silně motivované jedince, pro které je věda více posláním než zaměstnáním


Sdílet na:  


Archiv


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor