Prezentace pracoviště


Ústav pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie a porodnictví, neonatologie a v řadě komplementárních oborů, které úzce souvisí s péčí o ženu a dítě. Jedná se o jedno z největších gynekologicko-porodnických a novorozeneckých pracovišť v České republice.


Kromě poskytování zdravotních služeb vyvíjí ÚPMD aktivity vědecké, výzkumné a pedagogické – v oblasti vzdělávání zdravotníků.


ÚPMD poskytuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti pregraduálního vzdělávání zdravotních sester, porodních asistentek a lékařů. Je externím pracovištěm 3.LF UK, které zajišťuje výuku v oboru gynekologie, porodnictví a neonatologie díky svým kapacitním možnostem a velkému objemu odborných výkonů. Vyučující oboru gynekologie a porodnictví jsou součástí katedry gynekologie a porodnictví 3.LF UK. Odbornou přípravu zajišťuje formou blokových stáží.
Poslední změna: 23. květen 2019 15:30 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor