Výše stipendií pro akademický rok 2018/2019

Program ERASMUS+

Výše stipendií pro výzvu 2018 (nejedná se o akademický rok)


Skupina zemí

Cílová země

STUDIJNÍ POBYT*

Paušální částka stipendia na 1 měsíc** pobytu v zahraničí

PRAKTICKÁ STÁŽ*

Paušální částka stipendia na 1 měsíc** pobytu v zahraničí včetně navýšení 150 EUR pro aktivitu praktické stáže

Skupina 1

Dánsko

Finsko

Irsko

Island

Lichtenštejnsko

Lucembursko

Norsko

Švédsko

Velká Británie

510 EUR / měsíc*

660 EUR / měsíc


Skupina 2

Belgie

Francie

Itálie

Kypr

Malta

Německo

Nizozemsko

Portugalsko

Rakousko

Řecko

Španělsko


450 EUR / měsíc*


600 EUR / měsícSkupina 3

Bulharsko

Estonsko

Chorvatsko

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Makedonie (FYROM)

Polsko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Turecko330 EUR / měsíc*480 EUR / měsíc


* Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 EUR/měsíc. Obdrží-li účastník navýšení z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění, nevztahuje se na něj navýšení o 150 EUR u aktivity praktické stáže (tj. student obdrží buď navýšení 150 EUR pro praktické stáže, NEBO navýšení 200 EUR z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění).


** Měsíc = 30 dní


: : Výše stipendií ke stažení


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor