• Aktuality

Aktuality


17. května 2019

Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2020 - 2023


Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 15. 5. 2019 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2020 – 2026.


  • zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2020 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)

  • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2023

  • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

  • podávání žádostí na Oddělení VaV do 19. června 2019 do 12.00 hod.Detaílní informace o veřejné soutěži (předmět soutěže, kritéria hodnocení, lhůty, zadávací dokumentace, podávání žádostí atd.) jsou k dispozici ke stažení zde.

Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor