• Aktuality

Aktuality


29. září 2018

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy


Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporuje začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.


Více informací ve směrnici č. 4/2018, kterou se stanoví zásady udělování finanční podpory na výzkum Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ.


25. 9. 2018


Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor