• Aktuality

Aktuality


28. května 2018

Kaspáza 8 a Slizolin zabodovaly v jubilejním SOS 2018 EXTREME

Ve dnech 27. - 29. 4. 2018 se mezi obcemi Kytín, Mníšek pod Brdy a Řevnice uskutečnil již X. ročník metodického cvičení SOS Extreme 2018, který organizovala Asociace dobrovolných záchranářů České republiky pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Odbornou záštitu pak převzalo Centrum letecké záchranné služby Armády ČR Plzeň – Líně.


Za naši fakultu se zúčastnily dva týmy. Tým Kaspáza 8 složený ze studentů 1. ročníku všeobecného lékařství: Magda Michalovová, Gabriela Opalecká, Kateřina Klemencová a velitelem týmu byl Lukáš Kucharík. Tým Slizolin se skládal ze studentů 2. ročníku všeobecného lékařství: Dominika Stögerová, Michail Naumov, Vasyl Dolog a velitelem týmu byl Petr Hudáč.Cvičení bylo již tradičně tvořeno denní a noční etapou.


Noční tvořilo, dle slov organizátorů, zatím největší metodické cvičení daného druhu. Jednalo se o hromadnou dopravní nehodu, do níž byl připleten plný autobus převážející vězně. Kromě profesionálních jednotek bylo do etapy zapojeno 120 figurantů a 60 rozhodčích.


Noční cvičení končilo kolem 4. hodiny ranní, přičemž tým Slizolin již v 5:30 vyrážel na denní etapu.


Ta se skládala z celkem 10 náročných úkolů, které byly rozmístěny po trase o délce přes 21 km (poměrně náročným terénem). Na úkolech si jednotlivé týmy měřily své síly jak v odborných zdravotnických, tak i v netechnických dovednostech, jakými jsou komunikace v týmu, zapojení a koordinace ostatních složek IZS, komunikace s dispečinkem ...


Úkoly na jednotlivých stanovištích vycházely téměř vždy z reálných výjezdů, které byly velice podobné skutečnosti. Vesměs se jednalo o stavy, jakými jsou resuscitace, hypoglykémie, polytrauma, popáleninové trauma, dopravní nehoda, úrazy či suicidální pokus, ale vždy to vyžadovalo precizní odebrání anamnézy a vyšetření pacientů. A samozřejmě dbaní o vlastní bezpečnost (popadané kabely vysokého napětí anebo přítomnost nože u psychicky nemocného pacienta).


Na ochutnávku, takto vypadal poslední, zato ten nejvíce náročný úkol. Jednalo se o zásah v šachtě dálničního mostu, přičemž výzva zněla: bezvědomí a volajícím měl být bezdomovec, který tam bude čekat. Nejdříve jsme za pomoci hasičů – lezců museli vyšplhat po laně až pod vozovku mostu a pak slanit od jednoho pilíře ke druhému, přičemž vzdálenost mezi pilíři byla asi 40 metrů a výška, ve které jsme se pohybovali, byla kolem 30 metrů nad zemí. Následovalo odstrojení z úvazku a komunikace s volajícím. Ten stál v šachtě u jeho partnerky, která ležela na zemi a nehýbala se. Volající nás prosil o pomoc, zároveň však naznačoval, že slyší hlasy ... a že ty hlasy mu kázaly, aby to udělal. Stěžejním úkolem bylo v záplavě adrenalinu zbytečně neriskovat a nenechat se pobodat. Když si k tomu připočteme pozdní noční hodinu, spoustu prachu a špíny, hořících svíček a rozbitých láhví, bylo to děsivé ... ale zároveň super.


Celkově se cvičení SOS Extreme 2018 zúčastnilo 18 týmů z různých fakult či organizací, přičemž se jednalo o studenty zdravotnického záchranáře, všeobecného lékařství, profesionální i dobrovolné hasiče, příslušníky policejního sboru a Český Červený kříž. Tým Kaspáza 8 obsadil 4. místo, tým Slizolin pak 13. místo.


Tímto velice děkujeme MUDr. D. Marxovi, Ph.D, PhDr. H. Svobodové, Ph.D., MUDr. K. Veselé, MUDr. M. Kolářovi a studentskému spolku Trimed za vstřícný přístup a skvělé podmínky pro naše pravidelné nácviky.


Lukáš Kucharík a Petr Hudáč

za týmy Kaspáza 8 a Slizolin


28. 5. 2018

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor