• Aktuality

Aktuality


16. dubna 2018

Cena Alzheimer nadačního fondu míří na 3. LF UK


V pátek 27. dubna 2018 bude v rámci slavnostního večera Konference neuropsychiatrického fóra v Galerii Louvre předána cena Jana Bureše. Ocenění obdrží i MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D, odborná asistentka Oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty a vědkyně Národního ústavu duševního zdraví.


Cenu dostane od Alzheimer nadačního fondu za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů za rok 2017 zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd.


Pavla Čermáková vystudovala v roce 2013 všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poté absolvovala postgraduální studium na Karolinska Institutet ve Stockholmu, Švédsku, kde obhájila dizertaci na téma „Kardiovaskulární nemoci u demence“ a získala titul Ph.D. v lékařských vědách. Během postgraduálního studia se účastnila dvouleté výzkumné školy „Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research – SINGS”. V roce 2015 absolvovala pětiměsíční stáž na National Institute of Health v Bethesdě, Spojených státech amerických, kde pracovala ve skupině zaměřené na neuroepidemiologii při National Institute of Aging.


Ve svém výzkumu se zabývá stárnutím mozku, prevencí demence snížením cévních rizikových faktorů a komorbiditami u pacientů s duševním onemocněním. Má zkušenosti s analýzou dat ze švédských a českých zdravotnických registrů a z epidemiologických populačních studií.


Na Oddělení lékařské psychologie při 3. lékařské fakultě vyučuje Pavla Čermáková kurz Metodologie, zároveň pracuje na pozici výzkumníka-seniora ve výzkumném programu Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví.16. 4. 2018

Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor