• Aktuality

Aktuality


16. dubna 2018

Purkyňův nadační fond vypisuje soutěž pro mladé autory


Purkyňův nadační fond vyhlašuje třetím rokem cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2017.


Podmínky


  • autor/autorka je členem ČLS JEP

  • autor/autorka je narozen/a v roce 1982 nebo později

  • nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/autorka


Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2017 je k dispozici částka 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Výše finančního ocenění zohlední kvalitu a impact factor jednotlivých článků v kontextu celkové úrovně přihlášených prací. O počtu cen, pořadí a výši přidělené částky rozhoduje hodnotící komise.


Hodnotící komise


  • prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP

  • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF

  • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP

  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK


Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. května 2018.


Do soutěže je možné přihlásit více prací od stejného autora, v takovém případě je nutné formulář vyplnit opakovaně.


Výsledky budou zveřejněny do 15. září 2018 na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu. Slavnostní předání ocenění proběhne v Senátu PČR na podzim 2018.


Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.16. 4. 2018


Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor