• Aktuality

Aktuality


26. března 2018

Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů v roce 2018


Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 30. 4. 2018 do 12:00 hodin. Žádost musí schválit vedení fakulty, a proto je nutné odevzdat vyplněný formulář do 20. 4. 2018 na sekretariát děkana.


Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat a další podmínky stanoví opatření rektora č. 33/2017 a opatření rektora č. 11/2010. Obě opatření jsou publikována na http://www.cuni.cz/UK-104.html


Více o startovacích byten na UK na http://www.cuni.cz/UK-3604.html


Uvolněné startovací byty se nacházejí v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6. Jedná se celkem o 2 byty č. 1240 a č. 1340, oba mají velikost 2+kk o rozloze 52,96 m2. Přesná specifikace bytů je vymezena v příloze A tohoto oznámení.


Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení. Pro zajištění snazšího kontaktu s jednotlivými žadateli je účelné připojit i kontaktní spojení (e-mail + mobil/telefon).


Nájemní smlouva Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit na základě žádosti doložené doporučením děkana nebo ředitele další součásti. Při splnění všech podmínek podle výše uvedeného opatření rektora má na tato prodloužení zaměstnanec nárok.


Nájemné činí 3.924,40 Kč měsíčně + zálohy na služby, jako je např. vodné a stočné, nebo spotřeba elektrické energie, či dodávka tepla a teplé vody (zálohy na úhradu těchto služeb budou stanoveny na základě dohody se správcem Centra Krystal) + 210,- Kč, jako paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a 77,- Kč měsíčně za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr, boiler, průtokový ohřívač vody, vestavěná skříň). To vše má splatnost do 15 dne příslušného

kalendářního měsíce.

Dokumenty, tiskopisy
26. 3. 2018
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor